Endring av revisjonsplikten for norske AS

[English version here] Oppsummering Den 17 desember 2010 fattet regjeringen beslutning om å fremme et forslag for Stortinget om fjerning av revisjonsplikten for små norske aksjeselskap. Selskap som berøres Forslaget legger opp til at revisjonsplikten fjernes for AS som oppfyller samtlige følgende kriterier: Mindre enn kr 5 mill i årlig omsetning Balansesum (selskapets samlede aktiva) […]

Change of audit requirements in Norway

[Norwegian version here] Summary On the 17 December 2010, the Norwegian government formally proposed an amendment to Norwegian law which will remove the audit requirement for small Norwegian AS (limited liability) companies. Companies that will be affected Under the proposal, the audit requirement will be removed for AS companies that meet the following criteria: Less […]

Viktig advarsel

NUF-markedet i Norge har over de siste årene blitt et stort market. I kjølvannet av dette følger dessverre også mange svindlere. Dersom du blir kontaktet av noen som ønsker å levere tjenester til ditt selskap i England, bør du alltid ta kontakt med oss før du takker ja. Ved å få deg til å signere […]

ESA etterforsker Norge

Overvåkningsorganet ESA har i dag innledet etterforskning mot Norge for brudd på EØS-avtalen. Etterforskningen kommer etter at Norge ble anmeldt av PANLEGIS, en ledende aktør innen internasjonal selskaps- og skatteplanlegging. Etterforskningen gjelder mistanke om at Norge har unnlatt å fjerne reelle etableringshindre, og ESA vil nå etterforske om nordmenn som etablerer seg som NUF via […]

3 prosent skatt for holdingselskap!

Vi har tidligere omtalt at statsbudsjettet for 2009 innførte et 3 prs skattegrunnlag for holdingselskap på inntekter i form av blant annet utbytte og gevinstsalg. For å klargjøre situasjonen: Denne skatten gjelder ikke konsernbidrag. Overskudd kan således fortsatt skattefritt flyttes fra et heleid datterselskap til et holdingselskap uten at det utløser noen skatt. Kunder som […]

Nye artikler