Foredrag – PANLEGIS

PANLEGIS er en populær foredragsholder for gründere og næringsliv. Våre eksperter stiller gjerne som forelesere innen selskapsetablering og skatt, generell drift av selskaper og ikke minst innen etableringsfriheten innenfor EØS. PANLEGIS arrangerer også regelmessig egne foredrag og messer for selvstendig næringsdrivende.
PANLEGIS er en hyppig brukt rådgiver for andre advokater og for myndighetene i mange land. PANLEGIS sine eksperter har bistått Skattedirektoratet og Finansdepartementet som høringsinstans og rådgiver og sitter også i Companies Act 2006 Workgroup i England. Våre eksperter utgir regelmessig meget populære håndbøker for næringsdrivende på flere språk.
Dersom du ønsker å benytte en av våre eksperter som foreleser, eller dersom du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med neste gründermesse, gi oss beskjed via vårt online supportsystem her.