HÅNDBOK I NUF

ISBN 978-82-92944-00-4
Author: Claes Zangenberg, Cand jur
Table of content

Forord
iii
Innholdsfortegnelse
v
1. NUF – en suksesshistorie
1
2. Hva er NUF?
4
3. Engelske limitedselskap som erstatning for norske AS
7
4. Etableringsfrihetens geniale likebehandlingsgaranti
9
5. Forholdet mellom et NUF og hovedselskapet
11
6. Valg av foretaksnavn
13
7. Eget styre i Norge
16
8. Firmaattestene
18
9. Moralske kommentarer
20
10. Oppstarten i utlandet
23
11. Registrering av NUFet (den norske filial)
26
12. Ledelsen i Norge
28
13. Signaturrett
30
14. Selskapets adresse i Norge
31
15. Registrering i andre register
33
16. Bruk profesjonell leverandør
35
17. Selskapets styre i utlandet
38
18. Ansvar som påligger styret i England
40
19. Innleveringsplikter i England
42
20. Eierskap i NUF
45
21. Innleveringsplikter i Norge
47
22. Ansvar som påligger styret i NUF
49
23. Søksmål som involverer NUF
52
24. Opphør eller konkurs i Norge
54
25. Opphør i England
59
26. APPENDIKS
63

[see this index in English]
Stron Publishing, Håndbok for NUF 2008