Norsk aksjeselskap


Norsk aksjeselskap.
En tradisjonell foretaksform som er godt kjent. Vi ordner papirene på et par virketimer og kan bistå med å ordne finansiering av aksjekapitalen.
Kr 2 290,- ferdig reg. (eksl revisors gebyr)

Revisorplikten for AS er foreslått fjernet. Foreløpig må dog revisor fortsatt bekrefte åpningsbalansen. Du velger selv revisor fra vår base med revisorer over hele Norge, og dekker selv revisors gebyr. I tillegg kommer kr 5570 i gebyr fra Brønnøysundregistrene.

Les mer ... Bestill na