Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er en juridisk person som kjennetegnes først og fremst ved at det i disse selskap ikke finnes eiere med personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne hefter kun for den aksjekapital de har skutt inn, og kreditorer kan som utgangspunkt kun rette krav mot selskapet.
En viktig konsekvens av at et aksjeselskap er en juridisk person, er at selskapet juridisk og økonomisk er adskilt fra eierne. Det innebærer at eventuelle transaksjoner mellom selskap og eiere må ha et finansielt eller forretningsmessig grunnlag. Normalt vil dette være enten utbetaling av utbytte eller utbetaling av lønn, men det kan også være forretningsmessige avtaler mellom eier og selskap – for eksempel et datterselskaps kjøp av varer eller tjenester fra et morselskap.
I et norsk aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 100 000 kroner til sammen. Et selskap med mindre enn tre styremedlemmer må også ha en varamedlem. Helt alene kan man derfor ikke starte et aksjeselskap i Norge i dag. I selskap med en aksjekapital på over tre millioner, kan heller ikke samme person være daglig leder og styreformann