Hva er sykepenger og dagpenger?

Sykepenger er en ytelse arbeidstakere og mottakere av næringsinntekt får under sykdom som berettiger redusert arbeidsinnsats. Sykepenger for selvstendig næringsdrivende utgjør normalt 65% av inntekten (med beløpstak), mens sykepenger for ansatte normalt utgjør 100% av lønnen (med beløpstak).
Arbeidstakere har rett på sykepenger fra første sykdomsdag, men frem til 16. sykdomsdag er arbeidsgiver pliktig til å betale sykepenger som er det samme beløpet som arbeidstakeren ville hatt som lønn i det samme tidsrommet.
Ved å ansette deg selv i eget selskap kan du oppnå å øke dine sykepenger fra 65% til 100% etter 16. sykedag. Ved å ansette deg selv i eget selskap, oppnår du også en rekke andre sosiale rettigheter – som mulighet for permittering i perioder med lav virksomhet og dagpenger ved arbeidsledighet. Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til å søke og beholde arbeid.