Juridisk bistand

Stron har betydelig inhouse kompetanse innen jus – og samarbeider med autoriserte advokatfirma både i England og i Norge. I England yter vi full juridisk bistand innen selskapsrettog vi samarbeider her med Dorsey & Whitney som er et av verdens største advokatfirma. Deres partner Simon Whitehead, en ledende skikkelse innen internasjonal skatterett, har blant annet bistått Stron i forhold til Inland Revenue med å avklare viktige forhold rundt innleveringsplikter i for NUF i England.

Blant våre tjenester i England er:


Bistand ved ansettelse og oppsigelse
Bistand ved fusjoner og oppkjøp
Bistand ved kontraktsinngåelser
Bistand ved anbudsutforming
Bistand ved søknad om autorisasjoner og bevillinger

For øvrig bistår vi enten direkte eller gjennom samarbeidende advokater med alle juridiske problemstillinger som næringsdrivende møter. Våre jurister har erfaring fra flere av Norges største advokatkontor og har dessuten omfattende praksis innen gründervirksomhet og ledelse i det private næringsliv.

Kontakt oss i dag for å avtale et møte via support eller telefon 02435.