Oppfølging NUF/LTD, Company Secretary – Stron Malta

Stiftelse av engelske aksjeselskap / NUF-selskap er normalt trygt og effektivt – og kan medføre betydelige fordeler som man ikke får gjennom tradisjonelle norske selskap. Selskapsstiftelser over landegrenser fremmes aktivt av EU og er et sentralt element i EØS-avtalen.

Forutsetningen for denne trygghet, er likvel at du bruker profesjonelle aktører med god kjennskap om norsk og utenlandsk rett. Vi har norske og engelske jurister inhouse og i England samarbeider vi med Dorsey & Whitney som er et av verdens største advokatfirma. Deres partner Simon Whitehead har blant annet bistått Stron i forhold til Inland Revenue med å avklare viktige forhold rundt innleveringsplikter i for NUF i England.

Ditt engelske selskap vil ha plikter til visse årlige innrapprteringer. Av denne grunn tilby vi oppfølging av ditt NUF-selskap i England:

 • Oppfølgingspakke for NUF
  *
  I vår oppfølgingspakke for NUF inngår at vi stiller med Company Secretary, gir selskapet en fysisk adresse i England – samtidig som vi årlig sender inn annual return, annual accounts og melding til engelske skattemyndigheter om at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge. Dette dekker alle de ordinære innleveringsplikter som selskapet har i England, slik at du kan konsentrere deg om driften i Norge. Dette inkluderer det som enkelte aktører refererer til som ”skattefritak” i England. Velger du en oppfølgingspakke gjennom oss er du således sikret trygg og forsvarlig oppfølging i England, slik at du selv kan konsentrere deg fullt ut om driften i Norge.

  Dessverre er den en del som har opplevd å ha kjøpt NUF gjennom useriøse aktører, og som derfor har fått problemer som følge av manglende eller feilaktig oppfølging. Vi kan bistå med å rette opp i slike problemer, men omfanget av oppdraget vil bero på hvilke problemer som foreligger. Ring oss gjerne på (t) 02435 for å diskutere diskutere dine behov.

 • Oppfølging av AS i Norge:
  For disse selskap tilbyr vi en pakke der vi gir selskapet tilgang på en database med standard styreprotokoller, standard avtaler og kontrakter samt andre praktiske dokument for den daglige drift (herunder skjema for verdivurdering av firma m.v.). I tillegg vil ditt firma motta påminnelser om innleveringsfrister i Norge og fortløpende tips og råd fra vårt system.

  For ytterligere spørsmål, kontakt oss i dag på (t) 02435 eller på support_no@stron-group.com.

  * Pakken forutsetter at selskapet er eid og drevet fra Norge, og at selskapet kun har virksomhet i Norge. Dersom selskapet har virksomhet som skal føres under det engelske regnskapet, tilkommer ekstra kostnader.