Priser – panLegis (Norway) (int)

Internasjonale selskapsstiftelser er normalt trygt og effektivt – og kan medføre betydelige fordeler som man ikke får gjennom tradisjonelle norske selskap. Selskapsstiftelser over landegrenser fremmes aktivt av EU og er et sentralt element i EØS-avtalen.

Forutsetningen for denne trygghet, er likvel at du bruker profesjonelle aktører med god kjennskap om norsk og utenlandsk rett. Vi har norske og engelske jurister inhouse og i England samarbeider vi med Dorsey & Whitney som er et av verdens største advokatfirma. Deres partner Simon Whitehead har blant annet bistått Stron i forhold til Inland Revenue med å avklare viktige forhold rundt innleveringsplikter i for NUF i England.

 • Pakke for stiftelse av NUF:
  Pakken inkluderer stiftelse og registrering av et engelsk aksjeselskap (private limited company), og registrering av et NUF i Norge. Pakken inkluderer også om nødvendig en engelsk gateadresse. Vi utarbeider alle stiftelsesdokumenter, vedtekter, generalforsamlingsprotokoller osv. Vi sørger for oversettelse og bekreftelse av alle dokumenter og utarbeider registermelding til foretaksregisteret. Dere behøver med andre ord ikke gjøre noe praktisk arbeid i stiftelsesfasen og kan fokusere på det som tross alt er viktigst – å sørge for at selskapet tjener penger.

  Pris: NOK 2 975,-.* I tillegg kommer kr 2 500 i gebyr fra Foretaksregisteret. Dersom du ønsker oppfølging og gateadresse gjennom oss tilkommer kr 1 975 pr år***
 • Pakke for stiftelse av engelsk aksjeselskap.
  Pakken inkluderer stiftelse og registrering av et engelsk aksjeselskap (private limited company). Selskapet leveres klart til drift i England og eventuelt registrering av avdelinger i andre land (ingen avdelingspapirer inngår).

  Pris: NOK 1 800. Dersom du ønsker oppfølging og gateadresse gjennom oss tilkommer kr 1 975 pr år***

 • Oppfølgingspakke for NUF
  I vår oppfølgingspakke for NUF inngår at vi stiller med Company Secretary, gir selskapet en fysisk adresse i England – samtidig som vi årlig sender inn annual return, annual accounts og melding til engelske skattemyndigheter om at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge. Dette dekker alle de ordinære innleveringsplikter som selskapet har i England, slik at du kan konsentrere deg om driften i Norge. Dette inkluderer det som enkelte aktører refererer til som ”skattefritak” i England. Velger du en oppfølgingspakke gjennom oss er du således sikret trygg og forsvarlig oppfølging i England, slik at du selv kan konsentrere deg fullt ut om driften i Norge.

  Pris: NOK 1 975,- p.a.

  *) Eksl. mva. Gebyr fra Foretaksregisteret i Norge er unntatt mva.

  **) Begrenset antall tilgjengelige da dette er hylleselskap som allerede er registrert i Estland. Priser og tilgjengelighet kan variere. Opprettelse av nye selskap forutsetter personlig fremmøte i Estland.

  ***) Dersom du kun ønsker adresse, uten oppfølging fra oss, koster dette kr 775 pr år. De standardiserte oppfølgingspakker forutsetter at selskapet ikke er skattemessig hjemhørende i England og / eller er dormant. Vårt Londonkontor tilbyr oppfølging av aktive selskap etter nærmere avtale.