Selg ditt firma

Å omsette små og mellomstore firma er tradisjonelt meget vanskelig. Slike firma er gjerne knyttet tett opp til de som står bak som gründere, og det er ofte stor usikkerhet i driften.

Stron og vår juridiske partner Juristfirmaet Claes Zangenberg har bred erfaring med omsetning av selskaper. Vi bistår med verdivurdering, due dilligence og selve markedsføring og salg av selskapet. Ved salg gjennom oss skal begge parter kunne være trygge på at alle formaliteter er på plass og at unødige konflikter i ettertid unngås.

Oppdrag med salg av selskaper tilbys med salgsgaranti. Dersom et salg ikke gjennomføres, fakturerer vi ikke for vårt arbeid ut over en fast pris for selve gjennomgang av kontrakter og arbeid med verdivurdering. Ta gjerne direkte kontakt med Juristfirmaet Claes Zangenberg på epost eller telefon 23 270500 i dag for å avtale et møte.