Selskapsoppfølging – PANLEGIS

PANLEGIS tilbyr oppfølgingsløsninger for alle typer selskap.

  • Oppfølging av NUF selskap i England: For disse selskap tilbyr vi en generell oppfølgingspakke der vi står som Company Secretary, gir selskapet en fysisk adresse i England – samtidig som vi årlig sender inn annual return, annual accounts og melding til engelske skattemyndigheter om at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge. Dette dekker alle de ordinære innleveringsplikter som selskapet har i England, slik at du kan konsentrere deg om driften i Norge. Dette inkluderer det som enkelte aktører refererer til som ”skattefritak” i England.
  • Oppfølging av AS i Norge: For disse selskap tilbyr vi en pakke der vi gir selskapet tilgang på en database med standard styreprotokoller, standard avtaler og kontrakter samt andre praktiske dokument for den daglige drift (herunder skjema for verdivurdering av firma m.v.). I tillegg vil ditt firma motta påminnelser om innleveringsfrister i Norge og fortløpende tips og råd fra vårt system.

For ytterligere spørsmål, kontakt oss i dag på (t) 02435 eller via vår online support her.